Økonomi

Kirken i Kulturcenteret er en økonomisk selvstændig organisation. Vi modtager ingen væsentlig støtte udefra. I stedet er vi finansieret egenhændigt gennem gaver fra mange af kirkens medlemmer.  Som fællesskab er vi stolte af at være selvfinansieret, fordi alle gennem deres bidrag har del i kirken. Ved at støtte menigheden økonomisk er vi med til at gøre vores vision og arbejde til virkelighed.

Alle gaver som menigheden modtager, både enkeltbidrag og faste bidrag, er givet frivilligt. Vi opfordrer alle til at give med glæde og uden tvang. At give er en naturlig del af en kristen livsstil, og det er først og fremmest en ydmyg handling. Derfor er alle gaver anonyme, sådan at andre ikke ved, hvor meget hver enkelt giver.

Der er intet krav om at skulle give for at være en del af kirken. Men vi håber at du vil være med til at bidrage, hvis du ser Kirken i Kulturcenteret som dit åndelige hjem.

I Danmark er det muligt at få skattefradrag fra gaver som er givet til visse institutioner, f.eks. kirker. Der er to ordninger, hvor man kan få skattefradrag: Gennem §8A-gaver og gennem en forpligtigelseserklæring.

Støt os

Kirken i Kulturcenteret er en økonomisk uafhængig kirke, og vi betaler selv alle udgifter. Derfor ser vi det også som vores opgave at tage ansvar for kirkens økonomi og løfte i flok. På den måde er vi alle sammen med til at gøre vores fælles vision til virkelighed.

Gaver og bidrag til kirken går til drift og arbejde. Alle gaver som menigheden modtager, både enkeltbidrag og faste bidrag, er givet frivilligt, og vi opfordrer alle til at give med glæde og uden tvang. At give er en naturlig del af en kristen livsstil, og det er først og fremmest en ydmyg handling. Derfor er alle gaver anonyme, sådan at andre ikke ved, hvor meget hver enkelt giver.

Der er intet krav om at skulle give for at være en del af menigheden. Men vi håber at du vil være med til at bidrage, hvis du ser Kirken i Kulturcenteret som dit åndelige hjem.

§ 8A – Giv frit, dog op til en vis grænse

Gennem § 8A kan du få skattefradrag for op til 14.500 kr. i indeværende år.  For at opnå fradrag i henhold til § 8a skal vi bruge dit navn og cpr-nummer. Du kan indbetale under § 8A via netbank, PBS eller giro, og dit bidrag bliver registreret i vores regnskabssystem. Vi rapporterer dine indbetalinger til SKAT, som automatisk vil påføre beløbet på din selvangivelse. Det eneste du skal huske, er at opgive dit cpr-nummer til kirkens administration.

§12 stk. 3 – Forpligtelseserklæring

Gennem §12 stk. 3 har du mulighed for at få fradrag for større bidrag til godkendte institutioner. For at få fradrag skal man dog tegne en forpligtelseserklæringen, som er en bindende giveraftale over 10 år. Man kan enten give et fast beløb eller en procentdel af sin bruttoårsindkomst. Fradraget er dog begrænset til max. 15 % af din bruttoindkomst.

Kirkens Bank konto nr. er: 5475 0002011756.

Du kan give via Mobilpay på telefon nr. 35310031