Kirkelige handlinger

Vi oplever alle tidspunkter i vores liv, hvor vi går fra en livssituation til en anden. Det kan være fra barn til voksen, fra en til to, eller når der kommer en lille ny. Disse begivenheder ønsker vi som kirke at fejre og markere gennem kirkelige handlinger som f.eks. dåb, bryllup og begravelse. kontakt menighedskontoret hvis du har spørgsmål menighedskontor@kulturcenter.dk

Bryllup

Hvis I ønsker at blive gift i Kirken i Kulturcenteret, vil vi som kirke gøre alt hvad vi kan for at I får en fantastisk dag.
 Vi står til rådighed med vejledning og hjælp til, hvordan vielsesceremonien kan blive personlig og udtrykke det, som I ønsker.

Vi har ingen krav om at vielsen skal foregå på kirkens faciliteter. Kirken råder over både større og mindre lokaler, der kan indrettes individuelt, og faciliteter med plads til reception eller festmiddag.

Som kirke lægger vi vægt på at give brudeparret de bedste forudsætninger for et langt og lykkeligt ægteskab. Vi tilbyder derfor brudeparret ægteskabsrådgivning før brylluppet, som er en god investering i ægteskabet.

Praktisk information

Inden vielsen mødes brudeparret med kirkens bryllupskoordinator, som giver kontakt videre til præsten.
 Bryllupskoordinatoren vil gennemgå de praktiske ting omkring brylluppet og er jeres faste kontaktperson og vil hjælpe jer med det formelle papirarbejde. Husk, jo før I kontakter os, jo bedre muligheder har vi for at hjælpe jer.
Hvis I har spørgsmål om bryllup, kan I kontakte kirkens reception, der vil sætte jer i forbindelse med kirkens bryllupskoordinator på Menighedskontoret. 

barnevelsignelse

Når et nyt liv begynder fejrer vi det med en barnevelsignelse. På denne måde ønsker vi som menighed at støtte op om barnet og familien. Velsignelsen sker med forbillede i Markusevangeliet kapitel 10, hvor Jesus siger: ”Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres.” Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

En barnevelsignelse foregår under gudstjenesten søndag formiddag, og en af kirkens præster forestår velsignelsen. Barnevelsignelsen består af en velsignelsesbøn, som er en personlig bøn om Guds velsignelse af barnet, familien og barnets fremtidige liv. 

Frikirkelig konfirmation

Alle teenagere i 7. og 8. klasse bliver tilbudt konfirmationsundervisning i Kirken i Kulturcenteret. I vores kirke har vi ikke konfirmation, da vi ikke praktiserer barnedåb.

Men vi har et tilbud til alle om frikirkelig konfirmation, hvor de unge får viden om

bibelen, får lov at gå på opdagelse i egen stillingtagen til deres tro.

De unge mødes den første og tredje søndag i måneden kl. 10.30 til 12.30, hvor de får halvanden times spændende undervisning, hvor der både er plads til debat, spørgsmål og social samvær.

Forløbet afsluttes med en festgudstjeneste, hvor teenagerne og deres familier er centrum og bliver fejret.

BEGRAVELSE

Når en af vores kære dør, melder der sig helt naturligt en række spørgsmål. ”Hvorfor?” og ”Hvad nu?”. Svarene er ofte fattige i sådan en situation. Men det vigtigste er, at ingen skal stå alene i tiden efter et dødsfald, og derfor ønsker vi som kirke at give omsorg og støtte.

Når der sker et dødsfald, træder en af kirkens præster til med samtale. I samtalen er der plads til både det praktiske om salmer og begravelse, men også de følelsesmæssige og åndelige spørgsmål. Her er det vigtigste ikke at finde alle svarene, men at stille alle spørgsmålene.

Som kirke er vi med hele vejen, hvis der er behov. Vi kan hjælpe med en begravelsesceremoni i vores lokaler eller i kapellet på den kirkegård, hvor afdøde skal begraves. Har du spørgsmål, eller ønsker du en samtale med en af kirkens præster, kan du kontakte kirkens reception eller en af kirkens præster.

DÅB

I Kirken i Kulturcenteret tror vi på at man selv skal træffe beslutningen om at blive døbt. Derfor døber vi ikke helt små børn, som man ser i f.eks. Folkekirken. Hvis du vil vide mere om barnevelsignelse, er du velkommen til at kontakte kirkens reception, som vil sætte dig i forbindelse med Menighedskontoret, som vil hjælpe dig videre i forløbet. 

 Dåben er en af de mest centrale begivenheder i den kristnes liv. I Bibelen siger Jesus at hvis man tror på ham, skal man lade sig døbe. For den enkelte er dåben både en personlig og en offentlig begivenhed. Dåben er en personlig beslutning, hvor man vælger at leve et liv med Jesus Kristus som centrum. Men dåben er også en offentlig markering af ens tro over for sig selv, sine nærmeste og resten af menigheden.

Derfor foregår dåben også offentligt under gudstjenesten søndag formiddag. Først får man lov til at fortælle overfor forsamlingen hvorfor man gerne vil døbes. Bagefter foregår selve dåbshandlingen i et særligt dåbsbassin. En af kirkens præster forestår dåben, som består i fuld neddykning i vand.

Vil du døbes?

Alle som ønsker at blive døbt i Kirken i Kulturcenteret gennemgår et forberedende forløb. Her underviser en af kirkens præster i dåbens betydning.  Hvis du ønsker at blive døbt eller har spørgsmål til dåb, kan du kontakte kirkens reception, som vil sætte dig i forbindelse med Menighedskontoret, eller du kan tilmelde dig dåbsundervisningen ved at sende en mail til reception@kulturcenter.dk, og derigennem tage stilling til om du vil døbes og samtidig få en samtale med en præst.

NAdver

Nadveren bliver i Matthæusevangeliet indstiftet af Jesus på aftenen for hans tilfangetagelse. Gennem nadveren mindes menigheden sammen Jesus’ lidelse og død på korset. Når menighedstjeneren bryder brødet, symboliserer det hvordan Jesus’ legeme også blev ødelagt eller ’brudt’. På samme måde symboliserer vinen Jesus’ blod.

Korsfæstelsen er en afgørende begivenhed i det nye testamente, fordi den er grundlaget for syndsforladelsen. Derfor er nadveren en vigtig del af menighedslivet, fordi den er en fælles fejring af Jesus’ offer.  

I Kirken i Kulturcenteret fejrer vi nadver til gudstjenesten en gang månedligt. Alle inviteres til at komme frem og deltage i nadveren. Man modtager et lille stykke brød og et lille glas druesaft uden alkohol. Bagefter er der mulighed for at modtage en kort velsignelsesbøn – det vil sige at en frivillig fra kirken beder en kort, personligt formuleret bøn om Guds velsignelse for dig.

Nadver kan også foregå i mindre forsamlinger, f.eks. i kirkens livsgrupper, som mødes privat.