Sunday track

Hver søndag morgen er der 45 minutters undervisning, som vil foregå i flere sideløbende spor. Undervisningen vil være på dansk, engelsk, thai og spansk.
Den enkelte undervisning bliver ikke oversat til andre sprog. Underviserne bliver forskellige kompetente folk fra kirken. Vi tror at sunday tracks er et spændende tiltag, som kommer til at dække et behov hos rigtig mange.

Life track (temaundervisning): 

Undervisningen vil foregå på søndage kl. 10.00 – 10.45 på Thai, Spansk, Engelsk og Dansk i hvert sit lokale.

I Life track vil der tages emner op om vores personlige forhold til Gud og om, hvem Jesus er. 

1 modul: (04.11-  16.12 samt 13.01 – 03.02)
04.11: Hvem er Jesus? 11.11:Hvorfor døde Jesus? 
18.11: Hvordan kan jeg tro? 
25.11: Hvorfor og hvordan skal jeg læse Bibelen? 
02.12: Hvordan leder Gud os? 
09.12: Helligånden! 
16.12: Hvordan kan jeg stå imod det onde? 

2019
13.01: Helbreder Gud i dag? 
20.01: Hvad er kirken? 
27.01:Helbreder Gud i dag? 
03.02: Hvad er kirken.
Undervisere på modul 1: Spansk: Pastor Victor Villaruel; Thai: Pastor Peace; Dansk: Tobias Christtreu; Engelsk: Palle Flyger, Bolaji, Daniella Crisan

2 Modul (10.02 - 07.04)
Næste undervisnings modul omhandler ”Kristus igennem hele Bibelen”. 
Opdag at Jesus Kristus er med i både Det gamle – og Det nye Testamentes bøger.
Undervisere på modul 2: Spansk: Pastor Victor Villaruel; Thai: Pastor Peace; Engelsk: Christa Isidore, Brian Isidore, 
 

Bibel track (dyk dybere ned i bøger fra Bibelen)

Undervisningen foregår på dansk og engelsk i hvert sit lokale.
Der undervises 6 søndage i hver lektion. 

04.11. – 09.12:  Lukas-evangeliet  
Lukas evangeliet er skrevet af grækeren Lukas. 
Han var læge af profession og Paulus’ trofaste medhjælper på dennes sidste missionsrejser.
Lukas fortæller detaljeret om Jesu liv og gerninger samt hans død og opstandelse. Han giver også rettesnore for menighedslivet og det personlige kristenliv!

Undervisere: 
Dansk: Nick Hansen. Nick Hansen er gift med Miriam, og sammen har de 2 børn. Han arbejder til daglig i CMF (KKR, TV), og er en del af kirkens præsteteam. 
Engelsk: Palle Flyger. Palle Flyger er gift med Anne-Marie, og sammen har de 3 børn. Han er præst i kirken og tilknyttet den ”Internationale afdeling” 

16.12. + 06.01 - 03.02: Apostlenes Gerninger
Apostlenes gerninger er skrevet af Lukas og er en fortsættelse af Lukasevangeliet. Apostlenes Gerninger begynder, hvor Lukasevangeliet slutter – med Jesu himmelfart. Derefter følger man disciplenes liv og tjeneste, efter de har oplevet at blive fyldt med Helligånden. Det er beretningen om den kristne kirkes begyndelse og vilkår. Og om Helligåndens kraftige virke i menigheden og den enkelte kristnes liv.

Underviser: 
Dansk: Esther Rugholm. Esther Rugholm er præst i kirken og har bl.a. ansvar for kirkens livsgrupper.
Engelsk: Lucas Skræddergård. Lucas Skræddergård er er cand. mag. i Religionshistorie og er pt ansat i ”Kirkernes Integrationstjeneste.

10.02. – 17. 03: Romerbrevet
Romerbrevet er skrevet af apostlenes Paulus. Paulus understreger i brevet, at det er vigtigt at forstå betydningen af den nye pagt, som Jesus har indstiftet ved sin død og opstandelse: Vi lever ikke under loven (som det beskrives i Det gamle Testamente), men under nåden. Ved troen på ham er vi frelst og har fået et helt nyt liv. 

Underviser: 
Dansk: Nick Hansen: Nick Hansen er gift med Miriam, og sammen har de 2 børn. Han arbejder til daglig i CMF (KKR, TV), og er en del af kirkens præsteteam.

Engelsk: Chuck Haavik: Chuck Haavik er gift med Sally og sammen har de 2 børn. Chuck og Sally er fra Minnesota, USA. De har i flere år arbejdet i Danmark med undervisning om kristendom  blandt studerende på universiteter og andre højere læreanstalter.